blood-test-527617_1280Spridningen av klamydia och gonorré bara ökar och ökar. Det är ett stort problem som beror på en blandning av dålig information, mindre bruk av kondom och att folk är slarviga på att testa sig.

Just eftersom att både klamydia och gonorré kan leda till infertilitet är det extra allvarligt att bära på sjukdomen, och allt fler borde bara beställa hem klamydiatest om man haft oskyddat sex eller bara är orolig. Svårare än så är det inte. 

Många fall och det bara ökar

I en artikel från SVT kan man läsa om att antalet dokumenterade fall med gonorré och under 2015 var det 1681 fall som anmäldes, vilket var en kraftig ökning jämfört med hur det såg ut under 2014. När det gäller klamydia var det hela 37808 dokumenterade fall med klamydia i landet. Men veta ska man göra att då är det många som faller mellan stolarna, eftersom det är många som inte går och testar sig alls. Det är inte bara för ens egen fertilitet, utan också för andras. Och det är inte bara ungdomar som bär på könssjukdomar som många tror, även vuxna. Det är en stor grupp som inte skyddar sig alls, och den främsta anledningen till ökningen tros vara att allt färre använder kondom och samtidigt har flera sexuella kontakter.

Fler smittas under sommaren

Klamydia är minst sagt en vanlig könssjukdom i Sverige, och det som också bidrar till dess spridning är att man sällan får några symptom. Enligt Vårdguiden är det många som går länge utan att veta att det har sjukdomen, något som är problematiskt. Klamydia är en könssjukdom som orsakas av en bakterie som sprids främst genom samlag. Och sjukdomen kar i hela landet, precis som gonorré, en annan könssjukdom som ofta inte har några symptom. I en artikel från Sveriges Radio kan man läsa om att fler personer blir smittade med klamydia under sommaren än på vintern. Detta beror troligen på värme, mer fest och att man ofta är ute på mer äventyr under sommaren. Man kanske har fler sexpartners än man brukar annars och omdömet kan lätt svika på en sommarfest för många. Det gäller helt enkelt att använda kondom och testa sig regelbundet. Hellre testa en gång för mycket än för lite.