Varför är det bra att reda ut frågor om pengar och gemensam, eller icke-gemensam ekonomi innan man gifter sig? Bland annat för att minimera risken för bråk om pengar i ett senare skede.

Det är alltid bra att vara tydlig och ärlig när det kommer till pengar i en relation. Det minimerar risk för bråk och infekterade separationer i ett senare skede. Det kan vara allt från att vara på det klara med att båda behöver ett lån för att renovera köket, och jämför massor av lån tillsammans på Axofinans, till att man har ett gemensamt matkonto där det sätts in pengar automatiskt varje månad.

Våga prata pengar med varandra

I en artikel som går att läsa här skrivs det om hur en expert menar att ett par ska prata pengar så fort som möjligt i förhållandet, långt innan beslutet att flytta ihop. När man sedan bor ihop innebär det nämligen en hel del gemensamma utgifter. Då uppstår frågor om man ska ha gemensamt konto, separata konton eller dela upp utgifter procentuellt efter hur mycket man faktiskt tjänar. Experten menar att om man inte tar upp sådana frågor om ekonomi och pengar innan man flyttar ihop så kan det komma som en chock sedan när man upptäcker att den andra personen har en helt annan uppfattning och bil om vad pengar och konsumtion är. Det man kan göra är att planera in en pengadejt och sätta en klar agenda med vad man vill få uträttat, till exempel en diskussion om det gemensamma kontot och vad det är man vill prioritera i konsumtionen.

Gemensam ekonomi?

Bråk om pengar är ett problem många har, men det brukar gå att lösa genom att prata och sätta gemensamma strategier. I en artikel i VR skrivs det om hur det är viktigt att vara ärliga mot varandra och prata om hur viktigt eller oviktigt det är att ha en egen buffert och självständig ekoomi som inte är beroende av att någon annan hjälper till när saker krisar. Om den ena vill ta emot pengar från föräldrar och den andra inte kan det bli problem, se till att du har koll på din egen ekonomi och våga prata om gemensamma strategier.

Mer om ekonomiska bekymmer två personer emellan går det att läsa om här.