Familj

Familj

Ojämnt i föräldraledigheten

Det finns många saker som man delar i ett förhållande men vissa saker väljer många att inte dela jämnt. Ett exempel är föräldraledigheten, som fortfarande sällan blir uppdelad lika mellan de båda föräldrarna. Allt färre människor har delad ekonomi i ett äktenskap eller samboskap. Detta beror delvis på att man […]

Familj

Öppen begravning för Kim Anderzon

Det kommer en punkt i de flestas liv då de är tvungna att begrava någon vän eller familjemedlem. Det kan vara en tung uppgift som man behöver hjälp med, både vad gäller planeringen och det ekonomiska. När kända personer går bort anordnas ofta en öppen begravning. För några veckor sedan […]