De flesta har någon gång hört uttrycket ”släkten är värst”. För en del är det verkligen så. Konflikter inom en släkt kan vara svåra att reda ut, och ta mycket tid och energi som skulle kunna användas bättre för något annat. Därför är det viktigt att försöka reda ut konflikter inom släkten, men det är inte alltid som detta är lätt.

Extra svårt kan det vara att reda ut konflikter i en släkt som också driver ett företag. Familjeföretag kan ofta fortleva under mycket lång tid, men det är också lätt hänt att de blir en källa till konflikter i en släkt. Det gäller framför allt om företaget går dåligt. Då har alla en uppfattning om hur man bör göra för att på företaget på rätt köl.

Två personer som ignorerar varandra

Men ekonomi är inte någon exakt vetenskap, och det som fungerar vid ett tillfälle kanske inte fungerar vid ett annat. Inte minst går det trender i många olika saker, och det gör att ett företags produkter kan vara åtråvärda under en period för att sedan falla i glömska. När kurvan vänder nedåt kommer många att ha åsikter, vare sig de är inblandade i företaget eller ej. Här är ett exempel på hur en sådan konflikt kan se ut. Det är nämligen väldigt enkelt att säga ”Vad var det jag sa?” när det börjar gå dåligt. Det kan också handla om att vissa tror att någon i släkten undanhåller pengar för dem.

Vad är lösningen?

Så vad ska man då göra om man har en konflikt mellan sina släktingar, vare sig den rör pengar eller något annat? Det bästa man kan göra är att träffa de som är inblandade, vara och en för sig, så att man kan få en uppfattning om hur samtliga ser på konflikten. Viktigt är också att de här samtalen inte bara handlar om hur de ser på vad som har hänt, utan också på framtiden: vad hoppas de ska hända, hur skulle de vilja gå vidare? Om de inte kan formulera det, försök få dem att göra det ändå. Ofta är det nämligen här som lösningen finns: att de själva ser framåt istället för bakåt. Då kan de inblandade oftast lösa konflikten på egen hand.