Det finns många saker som man delar i ett förhållande men vissa saker väljer många att inte dela jämnt. Ett exempel är föräldraledigheten, som fortfarande sällan blir uppdelad lika mellan de båda föräldrarna.

dotter-pappa-fiske

Allt färre människor har delad ekonomi i ett äktenskap eller samboskap. Detta beror delvis på att man vill ta mer eget ansvar över sin ekonomi.

”Att ta eget ansvar menar privatekonomen Ingela Gabrielsson och tycker att det är bra att fler, 45 % av gifta och sambos, har en blandning mellan delad ekonomi och uppdelad.” Läs mer.

Och ekonomin är långt ifrån det enda som man inte bryr sig speciellt mycket om att dela på. När det gäller föräldraledigheten är det nämligen heller inte så många som delar upp den 50-50. I Svenska Dagbladet kan man nämligen läsa att Försäkringskassan tagit reda på hur många pappor som inte alls tar ut någon föräldrapenning under barnets första två år. Och undersökningen visar att hela 23 procent av de pappor som har barn födda 2012 har valt bort föräldraledigheten.

Varför inte pappaledighet?

Varför det är så pass många pappor som inte tar någon föräldraledighet, och varför par inte delar föräldraledigheten lika mellan sig kan självklart vara av väldigt personliga anledningar. Pappan kanske inte har möjlighet jobbmässigt att ta ledigt under perioder. Men det kan också ha att göra med hur det sett ut historiskt och att mammor helt enkelt mer förväntas vara hemma med barnen. Ytterligare en förklaring till att det ser ut som det gör kan vara att papporna väntar med sin ledighet till barnen blir äldre eller att de tar ut enstaka föräldradagar när det är sommar eller julledigheter.