Det kan vara jobbigt att tänka på och planera för vad som kommer att hända när man inte finns på denna jord mer. Men något som är väldigt viktigt att göra är att skriva ett testamente. Testamentet är nämligen det enda sättet att få det som man vill efter döden.

6723128-bibelen

Nu visas Alfred Nobels handskrivna testamente för första gången och flera medier har rapporterat om detta. Testamentet visas med tumavtryck och vikmärken på Nobelmuseet i Stockholm. I det kortfattade testamentet meddelar han att han tycker att ärvda pengar inte är bra och att den större delen av hans förmögenhet därför ska gå till folk verksamma inom fysik, litteratur, fredsarbete, kemi och medicin istället. De sista raderna i testamentet handlar dock om honom själv och att han inte vill bli begravd, utan kremerad.

Alla bör skriva testamente

Ett testamente kan tyckas uråldrigt och något som man skrev på Nobels tid, men faktum är att testamenten är lika aktuella och värdefulla i dag som då. Alla borde egentligen skriva testamente, uppmanar man i Dagens Nyheter. Det är nämligen bara då man är säker på att det blir exakt som man vill och att ens efterlevande slipper arvstvister som kan vara ganska så uppslitande. För att man ska få det som man har tänkt sig kan man behöva ta kontakt med en jurist som är specialist på familjejuridik. Hen kan hjälpa till att få ditt testamente så att det tolkas på det sätt som du tänkt sig.

Finns lagar som måste följas

Även om det går att bestämma i princip allt i ett testamente, finns det visa regler och lagar. Exempelvis får den avlidnes barn aldrig göras arvslösa och enligt lag har barnen rätt att ärva halva arvet, kallat laglotten. I övrigt ärvs tillgångarna enligt arvsordningen. Först ärver makar, barn och barnbarn. Sedan ärver föräldrar, syskon, syskonbarn och mer avlägsen släkt. Läs mer.